Bærekraft i sanitærbransjen Vårt bidrag

Som markedsleder streber Geberit mot en mer bærekraftig sanitærindustri. Våre innovative og holdbare produkter av høy kvalitet har en positiv innvirkning på industrien, samfunnet og miljøet.

I mer enn 30 år har vi fokusert på miljø gjennom hele livssyklusen til produktene våre, og vi mener at vi best bidrar til den sirkulære økonomien ved å fortsette å sette nye standarder for produktkvalitet og holdbarhet.

Geberit-produkter brukes vanligvis i flere tiår. I tillegg gir den langsiktige tilgjengeligheten av reservedeler og bakoverkompatibiliteten til nye produkter et viktig bidrag til produktenes levetid.

En forpliktende bærekraftstrategi

For mer enn 30 år siden la Geberit sin første bærekraftsstrategi og implementerte spesifikke mål. Gjennom årene har strategien blitt utviklet og utvidet til en helhetlig bærekraftsstrategi. Den er basert på FNs 2030-agenda og de 17 globale målene for bærekraftig utvikling.

Geberits fokus er på mål 6, «Rent vann og gode sanitærforhold» og 11, «Bærekraftige byer og lokalsamfunn», i tillegg til bidrag til «Anstendig arbeid og økonomisk vekst (mål 8) og «Industri, innovasjon og infrastruktur» (mål 9) ).

Holdbare produkter som sparer ressurser

EPD - Environmental product declarations

EPD-er er en viktig kilde til dokumentasjon for entreprenører, investorer, forretningspartnere og andre beslutningstakere. Denne inneholder konkrete data om produktets miljøavtrykk og er basert på en vurdering av produktets livssyklus.

Produkter med tredjeparts miljøvaredeklarasjoner utgjør 30% av Geberits gruppesalg. Det er derfor vi tilbyr et bredt spekter av produkter for bygninger konstruert i henhold til de høyeste bærekraftsstandarder som Minergie, DGNB, BREEAM eller LEED.

Last ned EPD-er

Geberit og bærekraft

Tips og triks for å bli mer bærekraftig i hverdagen

Bruk mindre vann

Tips for å spare vann

Vannkran med hender (© Geberit)

Det er lurt å spare på vannet. Reduser vannforbruket på badet merkbart med disse seks tipsene.

Spar vann nå!