Personvernerklæring og -merknaderfor kunder, leverandører og andre forretningspartnere

Det er viktig for oss å beskytte personopplysningene dine. Denne personvernerklæringen skal informere både brukeren av internett-tilbudet til Geberit, spesielt Geberit-nettstedet (-stedene) («nettsted») og kundene, leverandørene og andre forretningspartnere om behandling av personopplysninger hos Geberit-selskapene i EU, EØS, Sveits og Storbritannia. Derfor gjelder ikke nødvendigvis alle deler av denne informasjonen deg.

Personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen er alle opplysninger som er relatert til eller kan relateres til deg, som navn, adresse eller e-postadresse. Ansvarlig for behandling av dine personopplysninger er:

Geberit AS, Luhrtoppen 2, 1470 Lørenskog

Vår personvernavdeling, inkludert personvernansvarlig, kan nås på dataprotection[at]geberit.com eller på vår postadresse merket «personvern». For fortrolig kommunikasjon utelukkende med vårt personvernombud kan du bruke følgende kontaktopplysninger: KREMER Rechtsanwälte, Disch-Haus, Brückenstraße 21, 60667 Köln, e-post: dpo[at]geberit.com.

For å unngå søppelpost brukes «[at]» i stedet for «@». Erstatt «[at]» med «@» i e-postadressen din.

1. Automatisert innsamling og behandling av opplysninger på Geberit nettsteder

Nettstedene våre bruker de typer teknologi og verktøy som er beskrevet nedenfor. Dersom disse verktøyene er valgfrie og du ikke ønsker at de skal brukes, beskriver vi ulike muligheter og innstillinger for hvordan du kan forhindre bruken av det respektive verktøyet.

2. Innsamling og behandling av frivillig oppgitte opplysninger

Vi samler inn og behandler personopplysninger som er frivillig delt med oss under samhandlingen (for eksempel via e-post, telefon eller nettstedene våre), med kunder, leverandører og andre forretningspartnere. Følgende oversikt gir deg informasjon om det rettslige grunnlaget og formålene med den enkelte databehandlingen.

3. Annen databehandling utenfor våre nettsteder

Utover nettstedet vårt kan det i enkelte tilfeller og avhengig av innstillingene dine skje ytterligere databehandling av tredjepartsleverandører, noe du kan finne ut mer om her.

4. Ytterligere databehandling, overføring til tredjeland og sletting av data

I enkelte tilfeller trenger vi dataene dine for visse typer ekstraordinær databehandling, som du kan lese mer om her.

5. Dine rettigheter

Når det gjelder personopplysningene dine som behandles av oss, har du rettighetene som er beskrevet nedenfor. For å utøve rettighetene dine, kan du sende skriftlig forespørsel til oss via kontaktmulighetene som er nevnt ovenfor, eller til følgende e-postadresse: dataprotection@geberit.com.

Versjon: November 2023