Drikkevannshygiene med Geberit Beskytte liv

En undervurdert fare

Dusj som mulig kilde for en Legionella-infeksjon

Legionella-bakterier lever i vann og kan utløse legionærsyken. I Tyskland krever sykdommen i følge en undersøkelse fra Robert-Koch-instituttet (kun tysk) like mange dødsofre som trafikkulykker (kun tysk).

Smitten spres ved hjelp av fine dråper, f.eks. under dusjen. Også pseudomonader og andre mikroorganismer utgjør en fare.

Varmt eller kaldt og alltid i bevegelse

Drikkevann er riktig nok aldri fritt for mikroorganismer, men i normale tilfeller er konsentrasjonen uproblematisk. Helserisikoer oppstår først når mikroorganismene kan formere seg. Stillestående vann og vanntemperaturer mellom 25 °C og 50 °C bidrar til fremvekst av mikroorganismer. I praksis oppstår denne risikoen for eksempel i tomme boliger, i rom som bare brukes periodisk, eller ledninger som er stengt i ene enden og ikke brukes.

Hygieneproblemer på grunn av kraftig formering av mikroorganismer kan forhindres på en pålitelig måte ved:

  • riktig planlegging, utføring og oppstart
  • forskriftsmessig bruk
  • forhindring av stagnasjon
  • å unngå ugunstige temperaturer mellom 25 °C og 50 °C

problemområder for drikkevannshygiene

Farekildene: stillestående, lunkent vann i husinstallasjonen.
Velg informasjonspunkt på bildet

Løsningen i nybygg og eksisterende bygninger

Geberit produkter for drikkevannshygiene

Kompakt og uavhengig Geberit hygieneskylling Rapid kan monteres direkte der den trengs.
Geberit hygieneskylling Rapid – rask løsning ved Legionella

  • Kompakte dimensjoner
  • Nettuavhengig drift takket være batteri
  • Vannlåsen er lett å rengjøre
  • Drift uten vannlås mulig, f.eks. ved avløp i sisternene
  • Enkel, intuitiv innstilling av spyleintervallene
  • Lett montering, enkel demontering, kan brukes mange ganger

Ny Geberit hygienespyling Rapid

Når du støter på alvorlige hygieneproblemer som følge av stillestående drikkevann, trenger du raske tiltak. Med den nye Geberit Rapid sanitærspyling kan problemet løses raskt og enkelt. Den er enkel å bruke og gir alle grunnleggende funksjoner for vanlig vannutskifting. Denne kompakte og økonomiske hygieneløsningen er batteridrevet og kan tas i bruk umiddelbart, i nøyaktig de områder som er utsatt for stagnasjon. Dette gjør det til en ideell midlertidig løsning hvis utbedringer kan gjøres umiddelbart.

Standarder og lover

Å garantere drikkevannkvalitet i boliginstallasjoner er temaet for ulike bestemmelser og standarder. På europeisk nivå regulerer direktiv 98/83/EF kvaliteten på vann til menneskelig konsumpsjon. Sanitærteknikere, rørleggere og operatører er trygge fra et juridisk perspektiv hvis de overholder direktiver som dette samt nasjonale forskrifter.

Direktiv 98/83/EF

Video

Optimal drikkevannshygiene

Lær mer om vårt bidrag til drikkevannshygiene.