Kompetanse: Sanitærteknologi og planlegging | geberit.no

Sanitærteknologi og planlegging Vår kompetanse

Know-how

Moderne bygg stiller høye krav til drikkevannshygiene, lydisolering, brannsikring og optimal plassutnyttelse gjennom sofistikert avløpshydraulikk. Med vår kompetanse støtter vi fagfolk i planlegging og renovering av bygninger samt ved installasjon av sanitærrom. Våre innovative produkter oppfyller de høyeste kravene.