Drikkevannshygiene med GeberitBeskytte liv

Drikkevannet vårt er ikke sterilt; det inneholder mikroorganismer som danner biofilmer. Disse utgjør normalt ingen problemer eller påvirker kvaliteten på drikkevannet. Et stabilt økosystem ser til og med ut til å ha en positiv effekt på vannkvaliteten. Likevel kan biofilmer også danne grobunn for helsefarlige bakterier.

Sterkt kontrollert kilde

Biofilms i drikkevannssystemet

Vann er en naturlig næringskilde og avhengig av topografisk plassering og geologisk tilgjengelighet kan det hentes fra en rekke kilder. Vannleverandører overvåker kontinuerlig drikkevannet vårt for kjemiske, mikrobiologiske og andre indikatorparametere som lukt og farge – og det er verdens strengest regulerte næringskilde.

Leverandørene skal sørge for at vårt drikkevann levert gjennom husholdningsvannforsyningen er av høy kvalitet og ikke utgjør noen helsefare.

Undervurdert risiko: legionella og pseudomonas

Legionella pneumophila
Pseudomonas aeruginosa

Alle som inhalerer legionella kan bli smittet. Dette kan skje hvor som helst der forurensede vanndråper slippes ut i luften; for eksempel under dusjen eller kranen.

Legionella kan også forårsake lungebetennelse. Imidlertid blir det ofte ikke sett på som årsaken til dette. Derfor er det estimerte antall urapporterte sykdomstilfeller høyt og alvorlighetsgraden av sykdommen er undervurdert. Det samme gjelder pseudomonas, som kan forårsake koldbrann og utvikle resistens mot antibiotika.

Måling av legionella

Grafikken viser hvordan legionellatallet dobles per dag. Målingene ble utført i et næringsrikt miljø sammenlignet med vanlig drikkevann. (© Geberit)

På vegne av Geberit har Prof. Dr. Hubert Hilbi and his research group ved Universitetet i Zürich systematisk undersøkt legionellavekst.

Spredningen av Legionella øker med økende temperatur opp til et maksimumspunkt. Ved 40°C dobles legionella omtrent tre ganger oftere per tidsenhet enn ved 25°C. I stedet for å doble seg to ganger fra 1 til 4 ved 25 °C, dobles Legionella seks ganger fra 1 til 64 ved 40 °C.

VDI 6023-1 krever komplett vannskifte hver 72. time og kaldtvannstemperaturer som ikke overstiger 25°C etter at 3 liter er tappet ut (oransje strek i grafikken). I praksis er det imidlertid ikke alltid mulig å unngå temperaturer i det kritiske området.

Temperaturavhengig skylleintervall

Temperaturavhengig skylleintervall (© Geberit)

Et temperaturavhengig skylleintervall (blå stiplet kurve) kan beregnes basert på de målte fordoblinger. I henhold til VDI 6023-1 er det antatt at et spyleintervall på 72 timer er tilstrekkelig ved 25°C. For høyere temperaturer beregnes skylleintervallet på en slik måte at legionella kan formere seg like ofte i løpet av denne tiden. Dette resulterer for eksempel i et skylleintervall på 46 timer ved 29°C. På denne måten kan man unngå økt risiko for forurensning selv om kaldtvannstemperaturene ikke kan det. I følge en forskringsrapport fra DVGW, fører kortsiktige temperaturøkninger til over 25 °C ikke umiddelbart til høye legionellafunn.

Problemområder for drikkevannhygiene

Problems and solutions in the installation of drinking water pipes
VELG INFORMASJONSPUNKT PÅ BILDET

Alltid friskt drikkevann

Geberit hygiene løsninger – For friskt drikkevann (© Geberit)

Når det gjelder å skape effektiv hygiene i bygninger, tilbyr Geberit mange løsninger.

Målet: Å tilby skreddersydde løsninger for å opprettholde drikkevannskvaliteten i sanitærinstallasjoner og for alle typer bruk.

Standarder og lover

Å garantere drikkevannkvalitet i boliginstallasjoner er temaet for ulike bestemmelser og standarder. På europeisk nivå regulerer direktiv 98/83/EF kvaliteten på vann til menneskelig konsumpsjon. Sanitærteknikere, rørleggere og operatører er trygge fra et juridisk perspektiv hvis de overholder direktiver som dette samt nasjonale forskrifter.

Direktiv 98/83/EF

Video

Optimal drikkevannshygiene

Lær mer om vårt bidrag til drikkevannshygiene.