Unngå forsinkelse og kortere levetid Tre gode tips

Geir Jimmy Søreng, Geberit

Det kan bli dyrt hvis forsyningsrør til varme, kulde og vann blir installert feil. Men de
tre vanligste feilene kan lett unngås ved å følge noen enkle huskeregler.Dobbeltarbeid, gjentakende besøk for å rette opp i feil og store ekstraregninger er enhver håndverkers og kundes mareritt. Geir Jimmy Søreng er prosjektansvarlig hos Geberit og utdannet rørleggermester og fagskoleingeniør KEM (klima, energi og miljø). Han mener man med noen enkle grep kan unngå ekstraarbeid og uheldige konsekvenser. Her er hans tre råd.

1. Ha tett kontakt med din leverandør
VVS-grossister har store varelagre, men likevel er forsinkede leveranser et utbredt problem. Ofte skyldes det at det er vanskelig å vite hvilke rørdeler man vil ha behov for i forkant av en byggeprosess. For å unngå at sene leveranser forsinker arbeidet på byggeplassen, er det derfor viktig at alle rørdeler er på grossistens lager fra start.Som installatør har man som regel større teknisk innsikt i et konkret byggeprosjekt enn grossisten har. Ta derfor et møte med leverandøren helt i begynnelsen av byggeprosjektet og kartlegg hvilke varenumre som er lagerført til prosjektet. Da kan leverandøren kryssjekke varenumrene med grossistens aktuelle varelager, og dermed sørger for at alt er klart til avtalt tidspunkt.

2. Vær nøye med å følge anvisninger
I de fleste store byggeprosjekt skal det installeres både kulde-, varme- og vannforsyningsrør.Men blir verktøy fra én type forsyningsrør brukt på en annen type rør, kan det få store konsekvenser. Én konsekvens kan være at metallpartikler kommer i vannforsyningen. Om dette skjer vil dette tære på røret, og holdbarheten kan minke fra 75 år til 10 år eller mindre.En annen feil som kan oppstå dersom du ikke følger bruksanvisningene, er at rørene installeres uten plass til å ekspandere, noe som i verste fall kan føre til sprengte rør eller skade på bygningsdeler.For å unngå feil, er det ett enkelt råd du skal følge: Følg bruksanvisninger nøye – og kontakt leverandør for teknisk veiledning hvis du er i tvil.

3. Hold orden i sakene dine
Å holde orden i materialer og verktøy gir ikke bare bedre oversikt på byggeplassen, det kan også være avgjørende for å unngå at skitt og smuss finner veien til drikkevannssystemer. Én måte å sørge for orden på er å gi alt sin faste plass og markere hyller og kasser slik at det er enkelt å finne frem ting og vite hvor man skal legge dem fra seg. En god huskeregel er også å plugge alle rørender godt når du tar pause i installasjonen. Da kan du nyte lunsjen uten å bekymre deg for at noe ikke er som det skal være når du kommer tilbake.

Geir Jimmy Søreng, prosjektleder hos Geberit