Et partnerskap om vann Tilgang til rent vann

Video

Høyt oppe i fjellene i det vestlige Nepal ligger det landsbyer bortgjemt fra resten av omverden. Tilgang på rennende vann fra springen og elektrisitet er luksus som mange av innbyggerne aldri har opplevd. Vi kjenner hovedsakelig Nepal fra naturbøker og dokumentarer. Den fargerike og flotte naturen skjuler imidlertid det faktum at Nepal er at av verdens fattigste land. 1. mars reiste en gruppe på 16 Geberit ansatte fra de Nordiske landene, til en av disse lokale landsbyene for å installere en vanntilførsel. De 16 medarbeiderne hadde meldt seg som frivillige til å delta på prosjektet som var organisert av Geberit og den sveitsiske utviklingsorganisasjonen Helvetas.

En fersk oppdatering fra Lapha, Nepal

Oppdatering fra Geberit sitt prosjekt i Nepal

Høyt oppe i fjellene i det vestlige Nepal ligger det landsbyer bortgjemt fra resten av omverden. Tilgang på rennende vann fra springen og elektrisitet er luksus som mange av innbyggerne aldri har opplevd. Vi kjenner hovedsakelig Nepal fra naturbøker og dokumentarer. Den fargerike og flotte naturen skjuler imidlertid det faktum at Nepal er at av verdens fattigste land. 1. mars reiste en gruppe på 16 Geberit ansatte fra de Nordiske landene, til en av disse lokale landsbyene for å installere en vanntilførsel. De 16 medarbeiderne hadde meldt seg som frivillige til å delta på prosjektet som var organisert av Geberit og den sveitsiske utviklingsorganisasjonen Helvetas.

Vannet renner fortsatt

Susanne Schmidheiny fra Helvetas forklarer: “Drikkevannssystemet fungerer bra. Lapha består av to landsbyer, Khatigada og Simaltole. Begge får vann fra samme vannkilde. Alle 36 husstander fra de to landsbyene har nå direkte tilgang til vann fra husene, som planlagt. I tillegg har alle husholdninger fullført sanitær- og hygienetrening, som inkluderer temaer som å oppbevare drikkevann trygt, bruk av toalett og personlig hygiene (inkl. håndvask når man jobber med drikkevann, mat osv.) og håndtering av husholdningsavfall. Atferdsendringen er med på å synliggjøre renere omgivelser”.

Forbedrede veier og sanitæranlegg vil forhåpentligvis hjelpe dem med å få turismevirksomheten til å vokse

Oppdatering fra Geberit sitt prosjekt i Nepal

Landsbybeboerne fra Lapha ønsker å tilby overnatting til besøkende, Nepali og turister, og med det har distrikts-regjeringen forbedret veien som fører til landsbyen. Folket fra Lapha har selv bygget et nytt, større samfunnshus for samlinger eller møter, og bygget et offentlig toalett.

Neste skritt

Oppdatering av Geberit sitt prosjekt i Nepal

For å garantere en jevn drift av vannsystemet i de planlagte 25 årene har folket fra Lapha valgt et brukerutvalg, bestående av ni medlemmer. De har bestemt seg for å samle inn en månedlig vanntariff på NPR100 (0,80 EUR) fra hver husholdning som betales inn i et vedlikeholdsfond. NPR80 er ment å bli brukt på regelmessig vedlikeholdsarbeid, NPR20 er forbeholdt sparing. Fondet har i dag en kapital på NPR41’000 (300 EUR). Brukerutvalget har begynt å diskutere om de til slutt kan bruke en del av disse pengene som mikrokreditter for å støtte private tiltak i landsbyen. De har ikke kommet til enighet ennå, da spesielt kvinnene er bekymret for konsekvensene, hvis ikke lånene kan tilbakebetales i tide. I denne prosessen blir komiteen ledsaget av lokale Helvetas-ansatte og deres kunnskap.

FLERE DRIKKEVANNSANLEGG I RØRLEDNINGEN

I følge Susanne Schmidheiny fra Helvetas, har de nå også begynt å jobbe på 11 andre drikkevannsanlegg. De ligger enda lenger unna Surketh, ca. en 8-timers kjøretur med Jeep og en 2-timers spasertur for å nå landsbyene. Disse vil forhåpentligvis være klare snart.

Hyggelig samarbeid

Vanntilførsel til landsbyen

Oppdatering fra Geberit sitt prosjekt i Nepal

Til nå har landsbybeboerne båret vann til sine hjem fra en brønn som ligger langt unna. For å spare beboerne for denne lange og vanskelige turen i fremtiden. Og samtidig gi de tilgang til rent vann fra en vannkran rett utenfor deres hjem, hjalp de 16 frivillige landsbyen med å grave en grøft til en vannledning mellom vannkilden og landsbyen. Utstyrt med lokale verktøy som hakker og spader, hjalp de frivillige landsbybeboerne å grave grøfter, installere ny vannledning og bygge en reservoartank. De har installert ca. 7 500 meter med rør og bygget en vanntank.

En utfordring å komme frem

Oppdatering av Geberit sitt prosjekt i Nepal

Til nå har landsbybeboerne båret vann til sine hjem fra en brønn som ligger langt unna. For å spare beboerne for denne lange og vanskelige turen i fremtiden. Og samtidig gi de tilgang til rent vann fra en vannkran rett utenfor deres hjem, hjalp de 16 frivillige landsbyen med å grave en grøft til en vannledning mellom vannkilden og landsbyen. Utstyrt med lokale verktøy som hakker og spader, hjalp de frivillige landsbybeboerne å grave grøfter, installere ny vannledning og bygge en reservoartank. De har installert ca. 7 500 meter med rør og bygget en vanntank.

Hardt arbeid uten hjelpemidler

Oppdatering av Geberit sitt prosjekt i Nepal

Rørinstallasjon og sanitær er et av Geberits kompetanseområder. På tross av dette medbrakte de frivillige ikke noen moderne verktøy eller materialer til landsbyen. Det er en veldig god grunn for dette forklarer Camilla Karlsson, gruppeleder for teamet: «Erfaringen fra lignende prosjekter tidligere, har vist at det er ekstremt viktig at vi ikke bare tar med våre moderne verktøy og installerer alt. Hvis vi gjorde dette vil vannforsyningen bare fungere til noe går i stykker. Vi brukte derfor lokale verktøy og materialer. På den måten støttet vi både den lokale økonomien ved å kjøpe deres produkter og det er nå mulig for landsbyen og få tak i reservedeler eller støtte hvis noe går i stykker. Vi bidro med vår kunnskap, delte og utdannet de lokale så mye vi kunne under oppholdet. Slik at de nå forhåpentligvis kan ta med seg denne kunnskapen og bygge vannforsyninger i landsbyene i nærheten» avslutter Camilla.

Støtter den sveitsiske utviklingsorganisasjonen helvetas

Den sveitsiske organisasjonen Helvetas setter menneskers rettigheter til vann og sanitærfasiliteter på dagsordenen. Geberit er eksperter på vann og sanitæranlegg, vårt samarbeide er derfor en god match. Geberit har støttet Helvetas og deres vannprosjekt i snart ti år. Dette var første gang Geberit sendte ansatte fra Norden og Baltikum.