En symfoni i grønt og blåttDe Doelen i Rotterdam, Nederland

Vannforvaltning er en sentral del av renoveringskonseptet for De Doelen kultursenter. Pluvia, takavløpssystemet fra Geberit, gir verdifull støtte her.

Dundrende applaus runger gjennom den store konsertsalen i De Doelen, det multifunksjonelle kultursenteret i Rotterdam. Det nederlandske filharmoniske orkester har nettopp fremført Tsjaikovskijs sjette. Men det er nok ikke alle besøkende klar over dette: Det er ikke bare akustikken i nasjonalmonumentet De Doelen som har forbedret seg betydelig siden renoveringen i 2020. Noe virkelig fascinerende finner sted over hodene til konsertgjengerne: Det renoverte taket på De Doelen er et godt eksempel på bærekraftig vannforvaltning.

Del av et internasjonalt bærekraftsinitiativ

Det flate taket måler over 2500 m² og går rundt kobbertaket på den store konsertsalen (© Plotvis og Kraaijvanger Architecten)

Renoveringen av De Doelen fant sted som en del av det internasjonale prosjektet “7 Square Endeavour“.

Dette internasjonale initiativet på syv forskjellige steder rundt om i verden har som mål å gjøre områder egnet for fremtiden og motvirke de negative effektene av urbanisering som forurensning, varmestress og flom.

Et tak i grønt og blått

De to arkitektene Dave Hoffers (til høyre) og Carlo Bes ved De Doelen

Det grønne og blå taket med terrasse til De Doelen - nærmere bestemt dets vannstyringssystem - er av sentral betydning.

Rundt kobbersidene av den store konsertsalen er et område på mer enn 2500 m² på taket beplantet med 84 forskjellige arter av innfødte blomster, gress og urter. Fem store insekthoteller ble til og med integrert.

Grøntområdet vannes med regnvann. En 300 m³ vanntank ble installert på taket for dette formålet. Dette bufferer regnvannet – også ved hjelp av Pluvia takavløpssystem fra Geberit.

Mindre flom, bedre livskvalitet

Vannhåndteringssystemet bidrar ikke bare til å forhindre flom, det lagrede vannet mater også plantene på taket og grøntområdet bidrar til å kjøle ned bygningen. Også Riksantikvaren er glad: Takutformingen av De Doelen ble avtalt med kulturminnemyndigheten og viser at selv et nasjonalt monument kan bidra til en forbedret urban livskvalitet etter renovering.

I bærekraftens navnIntervju med Dave Hoffers, arkitekt ved Citadel Aannemingsbedrijf B.V.

Takavløpssystem Geberit Pluvia

Citadel har utført flere arbeider på De Doelen-bygget de siste årene – blant annet innen vannforvaltning. Arkitekt Dave Hoffers gir oss et kort blikk bak kulissene.

Hva var utfordringen på De Doelen?

Vi fikk et forslag fra ingeniørfirmaet på oppdrag fra byen. De designet et standard strømningssystem for regnvann. Vår oppgave var å sjekke om dette systemet i det hele tatt kunne implementeres i bygget.

Hvordan var forholdene på stedet?

De Doelen er full av rør, elektriske og akustiske installasjoner. Det var rett og slett ikke plass til et vanlig regnvannsoppsamlingssystem. Dette gjorde det umulig å realisere den opprinnelige ideen.

Hva ble løsningen til slutt?

Et nytt system måtte utvikles for å møte kravene til det blågrønne taket. Det fant vi med - med Pluvia takavløpssystem fra Geberit. Grunnen til dette var at vi var på utkikk etter rør som var så små som mulig på grunn av begrenset plass. Pluvia var det eneste tilgjengelige systemet som oppfylte disse kravene.

Hva har du lært av dette prosjektet?

Siden vi vant anbudet har vi tatt på oss diverse andre oppgaver hos De Doelen. Vi kjenner bygningen som vår egen bukselomme. (ler) Og vi vet: Du bør ikke jobbe på De Doelen når et orkester spiller - det er bare for høytlydt.

Om Citadel
Citadel Aannemingsbedrijf B.V. er et allsidig byggefirma i Rotterdam-regionen. Fokus i arbeidet er på (ny)bygging og renovering av bygninger som museer, konferansesentre og parkeringsplasser. Disse inkluderer Maritime Museum og Natural History Museum i Rotterdam. Selskapet ble grunnlagt i 2013 av Jan van Lint.

Fakta

Geberit Know-how

Geberit produkter brukt
  • Takavvanningssystemet Pluvia
  • Tilførselssystem Mapress
  • Installatsjonssystem Duofix
  • Geberit 300 toaletter og urinaler