Reklamasjon profesjonelle

Alle reklamasjoner skal gå gjennom kjøpsleddet. Det vil si at forbrukerkunder skal ta kontakt der produktet er kjøpt, og installatør skal henvende seg via grossist.

Geberit følger FL- VA/VVS/KULDE, fl-va_vvs_kulde-2023_uten-felt.pdf (vavvs.no)

En reklamasjons er ikke offisielt godkjent før det bekreftes skriftlig fra vår reklamasjonsavdeling. Geberit forbeholder seg retten til å fakturere for service og deler dersom feil skyldes forhold på kundens side, eller dersom fristen for å reklamere er utløpt.

Innsender

Jeg fyller ut dette skjemaet som*
Firmanavn*

kontaktperson*

Adresse*

Postnummer*

Sted*

Telefon*

E-post*

Sluttkunde (Hvor er produktet installert)

Navn*

Adresse*

Postnummer*

Sted*

Telefon*

E-post

Installatør/ Rørlegger

Samme som innsender (Hvis ja, skal denne ikke fylles ut)

Firmanavn

Kontaktperson

Adresse

Postnummer

Sted

Telefon

E-post


Informasjon om produkt

Produktnr. / NRF nummer*

Feilbeskrivelse*

Kjøpsdato*
Monteringsdato

Vi krever følgende bildedokumentasjon ved reklamasjonssaker:

- Kopi/bilde av kvittering som viser når og hvor produktet er kjøpt
- Ved transportskade: Bilder av produkt/emballasje og følgeseddel/fraktbrev
- Ved skade på produkt/overflate: Bilde av selve skaden, hvor på produktet den befinner seg, produktets plassering og produksjonsklistremerke.
- Ved funksjonsfeil: Bilder av produktet, produktets plassering og produksjonsklistremerke
- Ved manko i levering: Bilde av etikett på eske/produksjonsklistremerke

Når du trykker send inn mottar du en bekreftelse i din mailboks. Hvis du ikke mottar denne bekreftelsen har vi ikke mottatt din henvendelse hos oss. Hvis det er tilfelle, vennligst sjekk dine oppgitte opplysninger og forsøk igjen.