Servicetekniker Geberit AquaCleanBestilling

Geberit AquaClean Mera

Ved tekniske spørsmål, ta kontakt med oss på telefon 67 97 82 00.

Fyll ut skjemaet nedenfor dersom du ønsker å bestille en servicetekniker.

Hvis du ikke har mottatt en kvittering etter innsending av skjemaet, har vi ikke registrert din henvendelse. Prøv igjen eller kontakt oss på telefon 67 97 82 00

Innsender

Jeg fyller ut dette skjemaet som*
Firmanavn*

kontaktperson*

Adresse*

Postnummer*

Sted*

Telefon*

E-post*

Sluttkunde (Hvor er produktet installert)

Navn*

Adresse*

Postnummer*

Sted*

Telefon*

E-post

Installatør/ Rørlegger

Samme som innsender (Hvis ja, skal denne ikke fylles ut)

Firmanavn

Kontaktperson

Adresse

Postnummer

Sted

Telefon

E-post


Vennligst fyll inn informasjonen om produktet nedenfor:

Feilbeskrivelse*

AquaClean modell*
Serienummer (F.eks HB12005EU123456)*

Kjøpsdato*
Monteringsdato
Når er produktet avkalket sist

Når du trykker send inn mottar du en bekreftelse i din mailboks. Hvis du ikke mottar denne bekreftelsen har vi ikke mottatt din henvendelse hos oss. Hvis det er tilfelle, vennligst sjekk dine oppgitte opplysninger og forsøk igjen.

Dersom din henvendelse ender i et servicebesøk og feilen ikke skyldes en produktfeil, vil besøket bli fakturert.