Sensorstyring med intervallskyllfor bruk i offentlige og komersielle bygninger

Toalett, urinal- og servantkraner med automatisk skylling fyller to viktige funksjoner: På den ene siden gir de mulighet for periodisk skylling og dermed regelmessig utskifting av vannet, og på den andre siden sørger de for skylling etter bruk. Den perfekte løsningen for bedrifter eller offentlig bygg.

Berøringsfrie skyllesystemer

Various Geberit products (© Geberit)
Velg en informasjonsknapp i bildet

All teknisk informasjon om sensorstyring med intervallskyllingfinnes i online produktkatalogen