Geberit ERV Energibevarende ventilDen gode avslutningen for energibalansen

Den energibevarende ventilen stopper energitapet

Energibesparende tiltak er standard i dagens nye byginger, men en liten brikke i puslespillet har manglet - energitapet via utluftingen i avløpsstammen. Nå har Geberit en løsning for dette. Den energibesparende ventilen åpnes og lukkes automatisk avhenging av trykket i røret.

Men den innovative ventilen gjøres dette problemet til historie ved:

  • åpner kun når det er nødvendig takket være det patenterte membransystemet
  • sikrer alltid trykkkompensasjon når det er nødvendig
  • forhindrer unødvendig varmetap og øker dermed byggets energieffektivitet

Et bidrag for å redusere energitap

De patenterte magnetiske membranene til Geberit ERV åpnes i begge retninger

Positive effekter som lønner seg

Avhengig av bygningsstruktur, plassering og værforhold, kan Geberit energibesparende ventil betale seg innen fem til ti år *. Personer som bruker takterrasser, kan også dra nytte av ventilen fordi den forhindrer ubehagelige lukt å slippe ut fra avløpsrør..

  • Spar energi uten å miste funksjonalitet - opptil 50 liter oppvarmingsolje per år kan spares på denne måten*
  • kan monteres på og tilpasses alle vanlige installasjonsmetoder et 110 mm rør
  • vedlikeholdsfri med beskyttelse mot insekter og motstandsdyktig mot frost

* Informasjon basert på modellberegninger ved bruk av lufttemperaturer i Lucerne (Sveits) for en fleretasjes bygning og uisolerte avløpsstammer

Slik fungerer Geberit ERV

Varmetap på taket

Varmebilde av lufteledningene med Geberit energitilbakeslagsventil ERV og åpne oppover
Velg informasjonspunkt på bildet

Et blikk gjennom varmebildekameraet viser klare temperaturforskjeller på overflaten, som blir ekstra tydelig i kaldt vær.

Riktig ventilasjon av sanitære rørledninger

Geberit ERV energibevarende ventil tetter luftrøret for avløp over taket ved hjelp av et patentert magnetisk membransystem. Dette systemet åpnes automatisk når trykkkompensasjon kreves. Resten av tiden beholder det varmen inne i bygningen. Overtrykk fra kloakksystemet kan slippe ut via ventilen, da membranene åpnes i begge retninger. Geberit besparende ventil oppfyller derfor kravene i standard SN 592000.

Synlig varmetap uten Geberit ERV

Varmestrøm gjennom takgjennomføringene

På oppdrag fra det sveitsiske føderale energibyrået (Bundesamt für Energie) BFE gjennomførte Hochschule Luzern – Technik & Architektur en undersøkelse av varmetap fra funksjonsåpninger i bygningsskall. Resultatene fra denne undersøkelsen viser at det oppstår varmetap gjennom takgjennomføringene.

Behovsrettet lufting med Geberit ERV membransystem

Lisensgiver/prosjektfinansiering

OEKAG WasserTechnik AG / Klimastiftung Schweiz / Bundesamt für Energie BFE

Logoen til OEKAG WasserTechnik AG
Logoen til Klimastiftung Schweiz
Logoen til Konføderasjonen Sveits / Bundesamt für Energie BFE

Teknisk informasjon om Geberit ERV ENERGIBEVARENDE VENTILfinner du i produktkatalogen