Geberit PE SuperTubeDet plassbesparende systemet

Hydraulisk optimalisert avløp for høyhus

Geberit PE SuperTube-teknologien er basert på det perfekte samspillet mellom systemkomponenter, noe som gjør det mulig å installere avløpet på en spesielt plassbesparende måte i høyhus. SuperTube betyr at et parallelt ventilasjonsrør ikke lenger er nødvendig, noe som gir mer plass til bolig og gulvplass. Rørledninger med mindre dimensjoner tar mindre plass i sjakter. Horisontale rørledninger kan legges til en lengde på opptil seks meter uten fall for å spare enda mer plass.

  • Flere boliger og gulvplass
  • Enkel planlegging og rask installasjon
  • Mindre rørdiameter - d110
  • Maksimal avløpsskapasitet på 12 l / s
  • Ikke behov for ekstra ventilasjon
  • Horisontale rørledninger uten fall (opptil 6 m

Plassbesparende installasjon

Mer plass med mindre rørdimensjoner d110 uten ekstra lufteledning. Enda mer plass med horisontale ledninger på opptil seks meter uten fall.
Høyere plassbehov ved konvensjonelle avløpssystemer med rørdimensjon d160 og en ekstra lufteledning d90

Sammenligningen viser forskjellen:

Med Geberit PE SuperTube (vist til venstre) av avløpsytelsen 12 l/s. Denne teknologien gir mulighet for en gjennomgående avløpsledning med rørdimensjon d110. Dermed kan man gi avkall på lufteledningen. I tillegg kan horisontale ledninger legges i en lengde på opptil seks meter uten fall.

En konvensjonell avløpsledning (vises til høyre) oppnår med rørdimensjonen d160 og en ekstra lufteledning d90 en avløpsytelse på 12,4 l/s.

Det perfekte samspillet

Avløpsvannet settes i rotasjon i Geberit PE Sovent delen.

En gjennomgående luftsøyle med Geberit SuperTube
Velg informasjonspunkt på bildet

Tre deler utgjør en avgjørende forskjell

Geberit PE Sovent delen d110

Geberit PE Sovent rørdelen d110

Den optimaliserte geometrien i Geberit PE Sovent delen styrer vannet inn i avløpsstammen og setter det i rotasjon, noe som får det til å presse mot rørveggen. Den ringformede strømningen skaper en stabil, kontinuerlig luftlomme på innsiden, noe som gir en avløpskapasitet på 12 l / s.

Geberit PE BottomTurn bend d110

Geberit PE BottomTurn bend

Geberit PE BottomTurn bendet gir en retningsendring av vannet og den ringformede strømningen blir en lagdelt strøm uten å forstyrre luftlommen. Denne endringen reduserer signifikant impulstap sammenlignet med konvensjonelle løsninger.

Geberit PE BackFlip bend d110

Geberit PE BackFlip bend

Det vridde Geberit PE BackFlip bendet setter avløpsvannet i spinn, slik at det kan rotere gjennom den vertikale rørledningen. Den indre luftlommen i den avløpsstammen opprettholdes.

Video

Geberit PE SuperTube kort fortalt

Oppdag alle detaljer ved Geberit SuperTube.

Hydraulik ekspertise hos Geberit

Se Geberit SuperTube historien.

Teknisk informasjon om Geberit PE SuperTubefinner du i produktkatalogen