Bruksvilkår for Geberit Mobile Apper og IoT Tjenester

Bruksvilkårene beskriver vilkårene for bruk av Geberit Mobile Apper (“Mobile Apps”) og IoT tjenester.

Glossary

 • B2C - Business to Consumer; applikasjoner og tjenester som fokuserer på privatkunder
 • B2B - Business to Business; applikasjoner og tjenester som fokuserer på bedriftskunder
 • IoT - Internet of Things; kommunikasjon og samhandling mellom nettverksenheter, applikasjoner og skyprogrammer
 • Mobile App - Applikasjon for mobiler og enheter
 • CRM - Customer Relationship Management – database for kundemasterdata
 • Geberit ID - Geberit konto -spesifikke apper og portaler
 • Bluetooth - Teknologi for trådløs kommunikasjon med enheter
 • Geberit AquaClean - Dusjtoalettserien fra Geberit

I. Omfang

1. Bruksvilkårene gjelder mellom Geberit Verwaltungs AG, Schachenstrasse 77, Jona, Sveits (“GEBERIT VERWALTUNGS AG“) og brukeren av Geberit Mobile Apps og IoT Services (“Bruker“) og styre bruken av og støtte for mobilapper og IoT-tjenester levert av Geberit.

2. Avvikende, motstridende eller supplerende generelle vilkår og betingelser for brukeren skal bare bli en del av avtalen hvis og i den grad GEBERIT VERWALTUNGS AG uttrykkelig har godtatt deres gyldighet skriftlig.

II. Omfanget av tjenester

1. GEBERIT VERWALTUNGS AG tilbyr følgende mobilapper for mobile enheter:

Geberit Home

 • Kort beskrivelse: B2C sluttbrukerapp for Bluetooth-aktiverte Geberit-enheter. For konfigurasjon, kontroll og vedlikehold av enheten.
 • Tjenester: Statusspørring, kontroll, konfigurasjon og vedlikehold av Bluetooth-aktiverte Geberit-enheter; land- og enhetsspesifikk: Enhetsregistrering og tilgang til nettbutikken.

Geberit Control

 • Kort beskrivelse: B2B kundeapp for Bluetooth-aktiverte Geberit-enheter. For konfigurasjon, kontroll og vedlikehold av enheten.
 • Tjenester: Statusforespørsel, kontroll, konfigurasjon og vedlikehold av Bluetooth-aktiverte Geberit-enheter; land og enhetsspesifikk: Administrasjon av enhetsprofiler.

Geberit Service

 • Kort beskrivelse: B2B service app for Bluetooth-aktiverte Geberit AquaClean dusjtoaletter. For service og vedlikehold på enheten.
 • Tjenester: Funksjoner for feilsøking, feilklaring og vedlikehold av Geberit AquaCleans av sertifiserte Geberit-serviceteknikere.

Geberit SetApp

 • Kort beskrivelse: B2B kundeapp for Bluetooth-aktiverte Geberit sanitære flushes. For kontroll og konfigurasjon av enheten.
 • Tjenester: Konfigurasjon av Geberit sanitære systemer.

Geberit Pro

 • Kort beskrivelse: B2B kundeapp for produkt- og katalogdata.
 • Tjenester: Se og lagre produkter, reservedeler og katalogdata; Produktgjenkjenning; funksjoner for planlegging med Geberit-produkter.

2. GEBERIT VERWALTUNGS AG tilbyr følgende IoT-tjenester:

Geberit AquaClean Remote Service

 • Kort beskrivelse: Fjernvedlikeholdstjeneste for Geberit AquaCleans via Geberit Home App, utført av Geberit kundeservice.
 • Tjenester: Feilsøking, feilklaring og konfigurasjon av en Geberit AquaClean i tilfelle støtte fra Geberit kundeservice.

3. GEBERIT VERWALTUNGS AG tilbyr mobile apps og IoT-tjenester gratis. Vilkårene for bruk gjelder for hele varigheten av bruken av mobilappene. Mobilappen brukes da ikke lenger når den avinstalleres fra smarttelefonen. GEBERIT VERWALTUNGS AG har rett til å endre mobilappene eller tjenestene når som helst, eller – etter en periode med varsel – gjøre dem helt eller delvis tilgjengelige mot betaling, eller avslutte tilbudet helt eller delvis. Endringer og tillegg til disse bruksvilkårene vil bli annonsert enten via e-post eller et annet elektronisk kommunikasjonsmiddel (f.eks. via mobilappen).

4. GEBERIT VERWALTUNGS AG skaper innholdet i mobilappene og IoT-tjenestene med størst mulig forsiktighet. Det kan imidlertid ikke garanteres at innholdet som leveres er nøyaktig, oppdatert og fullstendig.

5. Brukeren bes ta ansvar for egen bruk av mobilappene og IoT-tjenestene og lese informasjonen som er tilgjengelig (f.eks. instruksjoner, informasjonsmateriale, videoer) på forhånd.

6. GEBERIT VERWALTUNGS AG leverer mobilappene og IoT-tjenestene til brukeren uten noe løfte om spesifikk tilgjengelighet. Et krav på bruk av tjenestene eksisterer bare innenfor rammen av de tekniske og operasjonelle mulighetene hos GEBERIT VERWALTUNGS AG. GEBERIT VERWALTUNGS AG arbeider for å sikre uavbrutt og funksjonsfeilfri drift. Likevel kan det oppstå avbrudd på grunn av tekniske feil eller vedlikeholdstiltak.

7. Noen av appene som tilbys krever brukerautentisering

a. Geberit bruker i økende grad Geberit ID, som brukes til tjenester for hele konsernet. Separate vilkår og betingelser for bruk og retningslinjer for personvern gjelder for Geberit-ID-en. Disse samtykkes til når en Geberit-ID opprettes.
b. Geberit Service App tjener til å støtte reparasjon og vedlikehold av Geberit AquaCleans av autoriserte og sertifiserte servicepartnere. Tjenesteappen kan bare brukes med en Geberit Service App-konto, som opprettes individuelt for hver servicepartner av Geberit Quality Group.
c. Geberit Control App fungerer som et brukergrensesnitt for igangkjøring og vedlikehold av Geberit-produkter med integrert Bluetooth-grensesnitt. Utvalget av funksjoner utvides når Geberit-ID-en er registrert.

8. GEBERIT VERWALTUNGS AG forbeholder seg retten til å begrense antall brukere av IoT-tjenestene slik at tilstrekkelig ytelse og service kan garanteres.

III. Kompatible produktgrupper

Mobilappene nevnt i avsnitt II.1 er kompatible med følgende produkter fra produktgruppene som er oppført nedenfor. Den grunnleggende forutsetningen for bruk er en aktiv Bluetooth-tilkobling mellom mobilappene og produktene. Informasjon om kompatibilitet er gitt på produktinformasjonssidene og i brukerhåndboken.

Geberit servantkraner, f.eks. type 185/186

 • Compatible App: Geberit Control

Geberit urinalsystem, f.eks. type 01/10/30/50

 • Kompatibel app: Geberit Control

Geberit betjeningsplateplate, f.eks. DuoFresh (auto/manual)

 • Kompatibel app: Geberit Control, Geberit Home

Geberit toalett skyllekontroll, f.eks. Sigma 80

 • Kompatibel app: Geberit Control, Geberit Home

Geberit AquaClean, f.eks. Mera Comfort

 • Kompatibel app: Geberit Home, Geberit Service
 • Kompatible IoT-tjenester: Geberit AquaClean Remote Service

Geberit sanitær skylling, f.eks. HS2

 • Kompatibel app: Geberit SetApp

IV. Brukerforpliktelser

1. Brukeren forplikter seg til ikke å misbruke mobilappene. Misbruk skal anses å eksistere i følgende tilfeller spesielt:

 • Bruk av tjenestene og dataene i en ulovlig eller straffbar sammenheng eller i en sammenheng som kan skade Geberits omdømme på lang sikt.
 • Bruk av tjenestene på en måte som overskrider en konvensjonell bruksfrekvens og har en varig negativ effekt på infrastrukturens ytelse (f.eks. server).

Ved misbruk av mobilappene og IoT-tjenestene forbeholder Geberit seg retten til å midlertidig eller permanent blokkere tilgangen til disse for den fornærmende brukeren. Blokkeringen kan bare finne sted hvis en brukerautentisering (Geberit ID; Geberit Service App Account) kreves for mobilappene eller IoT-tjenestene.

2. Hvis Geberit ID-brukeren ikke lenger krever Geberit-ID av forretningsmessige årsaker, skal de informere Geberit med det formål å justere Geberit ID-kontoen.

3. Hvis Geberit Service App-brukeren ikke lenger krever Geberit Service App av forretningsmessige årsaker, skal de informere Geberit med det formål å slette Geberit Service App-kontoen.

V. Opphavsrett og bruksrettigheter

1. Alle tekster, bilder, grafikk, animasjoner, videoer, lyder og andre verk, samt hvordan de er plassert i mobilappene og IoT-tjenestene, sammen med merker, logoer og emblemer, og IT-infrastrukturen bak mobilappene eller IoT-tjenestene, er underlagt opphavsrettsbeskyttelse og/eller andre beskyttelseslover av GEBERIT VERWALTUNGS AG eller tredjeparter. Disse kan ikke kopieres, distribueres, endres eller gjøres tilgjengelig for tredjeparter for kommersielle formål uten skriftlig samtykke fra GEBERIT VERWALTUNGS AG eller tredjeparten.

2. GEBERIT VERWALTUNGS AG gir brukeren den ikke-eksklusive, gjenkallelige, ikke-viderelisensierbare, ikke-overførbare og royaltyfrie retten til å bruke mobilappene og IoT-tjenestene, inkludert alt digitalt innhold som finnes i disse i samsvar med disse bruksvilkårene til de formål som er ment.

3. Tildelingen av bruksrettighetene er betinget av at disse bruksvilkårene overholdes. I tilfelle brudd på disse bruksvilkårene fra brukeren, utløper bruksrettighetene til mobilappene - inkludert innholdet - automatisk.

4. Hvis brukeren laster opp bilder via Geberit Pro-appen, overfører brukeren til GEBERIT VERWALTUNGS AG den ikke-eksklusive, ugjenkallelige, evigvarende og royaltyfrie retten til å behandle bildet med det formål å gjenkjenne Geberit-produkter og forbedre bildegjenkjenningen.

VI. Ansvar

1. GEBERIT VERWALTUNGS AG forbeholder seg retten til påbud og krav om erstatning i tilfelle brudd på disse bruksvilkårene av brukeren – for eksempel ved ulovlig bruk av appen og dens innhold.

2. GEBERIT VERWALTUNGS AG er alltid ansvarlig for forsettlig forsett, grov uaktsomhet og skade på liv, lemmer eller helse i henhold til produktansvarsloven og for garantier som uttrykkelig er gitt av GEBERIT VERWALTUNGS AG. GEBERIT VERWALTUNGS AG er kun ansvarlig for skader forårsaket av mindre uaktsomhet fra GEBERIT VERWALTUNGS AG i tilfelle brudd på en vesentlig kontraktsforpliktelse, hvor mengden av disse erstatningskravene totalt skal begrenses til de forventede skader. Materielle kontraktsforpliktelser i denne forstand er forpliktelser som brukeren regelmessig stoler på og kan stole på, og hvis oppfyllelse er viktig for å oppnå formålet med avtalen.

3. I alle andre henseender er GEBERIT VERWALTUNGS AGs ansvar ekskludert.

4. I den grad ansvaret til Geberit er ekskludert eller begrenset i samsvar med disse bestemmelsene, skal dette også gjelde ansvaret til de utøvende organene, vikarer og ansatte i Geberit.

5. Hvis det fremsettes krav mot GEBERIT VERWALTUNGS AG av en tredjepart på grunn av brudd på disse bruksvilkårene fra brukeren, skal brukeren holde GEBERIT VERWALTUNGS AG skadesløs mot alle krav og kostnader som oppstår direkte eller indirekte som følge av dette, inkludert rimelige kostnader for forsvar av en advokat. Dette gjelder ikke hvis brukeren ikke er ansvarlig for brudd.

6. Innholdet som presenteres via mobilapper og IoT-tjenester, opprettes og oppdateres av GEBERIT VERWALTUNGS AG med størst mulig pleie. Det kan imidlertid ikke garanteres at innholdet som leveres er nøyaktig, oppdatert og fullstendig.

7. GEBERIT VERWALTUNGS AG påtar seg intet ansvar for den tekniske funksjonaliteten (spesielt fravær av virus) eller innhold på tredjeparts nettsteder som det er referanser eller koblinger i mobilappene og IOT-tjenestene til.

VII. Bruk av eksterne biblioteker

Følgende tredjepartsbiblioteker brukes i forbindelse med mobilappene:

Geberit Home

 • Tredjepartsbibliotek/biblioteker: Apache licence 2.0, Xamarin.BlurView, LottieXamarin

Geberit Control

 • Tredjepartsbibliotek/biblioteker: Apache licence 2.0, Xamarin.BlurView, LottieXamarin

Geberit Service

 • Tredjepartsbibliotek/biblioteker: ingen

Geberit SetApp

 • Tredjepartsbibliotek/biblioteker: ingen

Geberit Pro

 • Tredjepartsbibliotek/biblioteker: ingen

VIII. Databeskyttelse og datasikkerhet

1. Geberit forsøker å sikre at dataene som samles inn gjennom mobilappene eller IoT-tjenestene, er beskyttet til enhver tid. For dette formål bruker den toppmoderne teknologier som kontinuerlig forbedres og revideres av eksterne, uavhengige tredjeparter.

2. Sikkerheten til dine personopplysninger er ekstremt viktig for Geberit. Vi håndterer dataene som er betrodd oss med den største forsiktighet og i samsvar med juridiske krav. Våre retningslinjer for personvern inneholder informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles. Dette er tilgjengelig i henhold til personvernreglene Personvernreglene for Apper.

IX. Avsluttende bestemmelser

1. Skulle individuelle bestemmelser i disse bruksvilkårene være eller bli ugyldige eller ikke kan håndheves helt eller delvis, skal dette ikke påvirke gyldigheten av de gjenværende bestemmelsene. Den ugyldige bestemmelsen skal anses å være erstattet av en gyldig bestemmelse som kommer så nært som mulig til det økonomiske formålet med den ugyldige bestemmelsen. Det samme gjelder eventuelle smutthull.

2. Sveitsisk lov skal gjelde med unntak av sin lovkonflikt bestemmelser.

3. Stedet for ytelse og eksklusiv jurisdiksjon for entreprenører skal være Jona. Lovbestemte obligatoriske jurisdiksjonssteder skal forbli upåvirket.

Versjon: January 2021