Geberit Silent-Pro SuperTubeAvløp uten sekundærlufting eller fall

Mindre sjakt – flere alternativer

Flerfamiliehus

De nye Geberit Silent-Pro SuperTube rørdelene skaper plass og åpner for en helt ny verden av muligheter for planlegging og design av fleretasjers bygninger. Kombinasjonen av svært lydisolert Geberit Silent-Pro avløpssystem med SuperTube-teknologi forenkles fallstammer selv i høyere bygninger:

  • Avløp for fleretasjebygninger uten forbudte koblingssoner
  • Horisontale rør kan legges uten fall for inntil 6 meter med en diameter på d110 eller inntil 4 meter med en diameter på d90
  • Sekundærlufting er ikke lenger nødvendig
  • Større grad av bygningsutnyttelse pga. høyere avløpskapasitet

Sanitærplanlegging uten kompromisserFordeler for deg

Forenklet fallstammer

Eliminering av sekundærlufting gjør det mulig å effektivisere fallstammen.

Mer Plass

Med Geberit Silent-Pro SuperTube kreves det ingen sekundærlufting, og det horisontale røret kan installeres uten fall på opptil 6 meter.

Høyere avløpskapasitet

Geberit Silent-Pro SuperTube grenrørene er i stand til å oppnå 15 % høyere utslippskapasitet sammenlignet med konvensjonelle avløpssystemer

Retningsendringsovergang nær taket

Romhøyden i kjellere eller underjordiske parkeringsplasser kan utnyttes fullt ut, siden retningsendringsovergangen kan føres nært tak og det ikke kreves fall for opptil 6 meter.

Regulerte avløp i avløpssystemet

Tre sofistikerte fittinger resulterer i et hydraulisk optimert avløpssystem basert på SuperTube prinsippet med en kontinuerlig luftsøyle gjennom hele avløpssystemet. Dette sikrer konstant utlufting av avløpsledningen uten sekundærlufting.

Testinstituttet, TÜV Rheinland har bekreftet at Geberit Silent-Pro SuperTube får avløpssystemet til å fungere godt.

Elementer av Geberit Silent-Pro SuperTube

Geberit Silent-Pro SuperTube oppsummertHvordan avløpssystemet fungerer

Konvensjonelle avløpssystemer med fallstammer høyere enn 10 meter krever tilkoblingsfrie soner. Avløpsledning luftes ved hjelp av sekundærlufting og 45°-vinkler leder bort avløpsvannet. Horisontale rør må ha fall i avløpsledningen. Alle disse kravene fører til tap av plass og derfor en redusert bruksareal.

Det er her Geberit Silent-Pro SuperTube sikrer optimal utnyttelse av tilgjengelig plass. Den kontinuerlige luftsøylen i hele avløpssystemet ventilerer utløpsrøret. Forbudte tilkoblingssoner og sekundærlufting for bygningsavløp er ikke lenger nødvendig. Horisontale rørledninger planlagt med Geberit Silent-Pro SuperTube ikke trenger å ha fall I avløpsledningen for opptil 6 meter for en diameter på d110 og opptil 4 meter for en diameter på d90.

Med Geberit Silent-Pro SuperTube er det ingen av restriksjonene knyttet til konvensjonelle avløpssystemer.

Planlegging med Geberit Silent-Pro SuperTubeSanitærplanlegging gjort enkelt

De utprøvde planleggingsverktøyet Geberit BIM Plug-in er tilgjengelig for å hjelpe med planlegging av et Geberit Silent-Pro SuperTube avløpssystem. Planleggingsverktøyet gjør at avløpssystemet kan modelleres og valideres raskt og feilfritt. Geberit Silent-Pro SuperTube følger klare planleggingsregler for hele fallstammen. I tillegg til de generelt gjeldende reglene for avløpssystemer, er det to klare punkter som må tas i betraktning:

  • Geberit Silent-Pro Carve grenrør skal planlegges overalt hvor grenrør tidligere ble planlagt i fallstammer.
  • De respektive planleggingsregler for Geberit Silent-Pro SuperTube må følges for fallstammens overgang til et horisontalt oppsamlingsrør eller for designet til en forskyvning.

Ellers planlegges grenavløpsledning og samlerør i samsvar med lokal standard eller DIN EN 12056-2:2001-01. Planlegging av avløpsledning har aldri vært enklere.

Mer informasjon om planlegging av et Geberit Silent-Pro SuperTube avløpssystem finner du i vår planleggingshåndbok.

Testede og bekreftede egenskaper for en pålitelig planleggingsprosess

Testet funksjonalitet og hydraulisk ytelse

Av TÜV Rheinland LGA Products Germany. Systemet er testet sammenlignet med konvensjonelle avløpssystemer i henhold til DIN EN 12056-2.

Svært effektiv lydisolering

Samme lydisoleringsegenskaper som Geberit Silent-Pro. (Testrapport om «akustisk oppførsel» i henhold til DIN 4109.)

Fremragende brannvern

Klassifiseringsrapport for brannvern i henhold til EN 13501-2 for Geberit-brannbeskyttelseshylse RS90 Plus EN og Geberit Silent-Pro BottomTurn.

Variable planleggingsverktøy

Geberit BIM Plug-in for Autodesk® Revit samt online planleggingsfiler er tilgjengelig for Geberit Silent-Pro SuperTube.

Planleggingsverktøyfor Geberit Silent-Pro SuperTube

BIM plugg-inn-firkant med byggeplasskonsept for baderom i bakgrunnen

Geberit BIM Plug-in

For å støtte planleggingsprosessen for tekniske byggesystemer tilbyr Geberit produsentspesifikt BIM-innhold i tillegg til konvensjonelle CAD-data. Dataene består av parametriske 3D-modeller som inneholder artikkelspesifikke metadata. Dette gjør det mye lettere å utføre digital teknisk byggesystemplanlegging med Geberit-produkter i Autodesk® Revit®-planleggingsprogramvaren – fra den virtuelle bygningsmodellen til materiallisten.

Lær mer om Geberit BIM Plug-in

Geberit Silent-Pro SuperTube-produktserieProduktdata, BIM-innhold og mer

Oppdag lignende produkter