For å kunne gi deg så god service som mulig, bruker denne siden informasjonskapsler (cookies). Når du bruker nettsiden gir du samtidig ditt samtykke til dette. Du finner mer informasjon om dette i vår personvern-policy .

OK

Drikkevannhygiene med Geberit

Vi beskytter liv

En undervurdert farekilde

 • Legionellabakterier i drikkevann under mikroskopet

Legionellabakterier lever i vann og kan forårsake legionærsyken. I henhold til studier utført i Tyskland har de ansvaret for like mange dødsfall som trafikkulykker. Smitten overføres for eksempel gjennom inhalering av dråper i dusjen. Pseudomonas og andre bakterier skaper også farekilder.

Hvor kommer bakteriene fra?

 • Dusjer som potensielle smittekilder for Legionella
 • Drikkevann er aldri helt fritt for bakterier
 • Konsentrasjonen av bakteriene det inneholder, er vanligvis ufarlig
 • Faren oppstår når bakteriene begynner å formere seg –
  • i stillestående vann og
  • ved temperaturer mellom 25 og 50 °C

Pålitelig drikkevanninstallasjon

Hygieneproblemer kan unngås på en sikker måte gjennom:

 • riktig planlegging, utforming og idriftssetting
 • riktig drift
 • unngåelse av stillestående vann
 • unngåelse av uheldige temperaturer

Dette må fagfolk vite om

Drikkevannshygiene: viktig å vite for fagfolk
Sprinklerrør

Sprinklerrør

Ingen mulighet for tilbakestrømning

Vannet i sprinklerrør stagnerer i årenes løp. Derfor er det nødvendig med en teknisk måling for å hindre tilbakestrømning til drikkevannsystemet.

Geberit Mapress Syrefast Stål fitting med beskyttelsesdeksel

Renhet

Godt beskyttede systemkomponenter

Rør og fittinger fra Geberit beskyttes mot smuss av pakningene.

Grafikk – vekst av Legionella

Varmtvannsbereder

For varm for bakterier

Grafikken viser veksten av Legionella som en funksjon av vanntemperatur. Varmtvannsberederen må stilles inn slik at vannet varmes opp til minst 60 °C. Bakterieveksten er på topp ved temperaturer mellom 25 og 50 °C.

Geberit hygienefilter i kapsling

Ren start

Enkelt og pålitelig

Et Geberit hygienefilter hindrer at rør blir forurenset av uhygienisk vann under den innledende fyllingen – for eksempel under trykktesting med vann.

Komponenter og sanitærutstyr

Bare med godkjenning

Det kan bare kobles godkjente komponenter og godkjent sanitærutstyr til drikkevanninstallasjoner. I tillegg må de rengjøres og vedlikeholdes regelmessig.

Grafikk – vekst av Legionella

Varmeisolering

Unngå lunkent vann

Grafikken viser veksten av Legionella som en funksjon av vanntemperatur. Med god varmeisolering holder kaldtvannet seg virkelig kaldt, og varmvannet holder seg virkelig varmt, noe som betyr at bakterier ikke kan formere seg.

Forurenset drikkevann

Alt flyter

Ingen ubrukte rør

Vann stagnerer i rørstrekk som ikke brukes, eller som brukes sjelden. Legionella kan formere seg og forurense resten av systemet.

Geberit hygienespyling med SetApp

Uregelmessig bruk

Helautomatisk spyling

Geberit hygienespyling hindrer lange stagneringsperioder i drikkevannsrørene. Drift ved hjelp av smarttelefon er enkel og brukervennlig.

Geberit Mapress Syrefast Stål fittinger

Dimensjonering

Nøyaktig riktig størrelse

Rørdiametere som er dimensjonert for det faktiske forbruket, i stedet for at de er for store, tilrettelegger for optimal vannfortrengning.

 • Geberit hygienespyling
 • Pålitelig vannfortrengning i drikkevanninstallasjoner
 • Unngåelse av stillestående vann
 • Unngåelse av uheldige temperaturer
 • For bygninger med uregelmessig bruk, som hoteller, gjestehus, sykehus, skoler, idrettshaller, brakker, feriehjem osv.
 • Spylekapasitet på opptil 2 x 15 liter per minutt
 • Sensorer for temperatur og volumetrisk strømningshastighet minimerer vannforbruket
 • Drift med Geberit SetApp på smarttelefon
 • Loggfunksjon
 • Tilkobling til administrasjonssystem for bygningsservice via RS485 eller digital I/O
 • Hygienefilter i kapsling
 • Til innledende fylling før lekkasjetest
 • Fanger opp bakterier og smuss
 • Sikrer at det bare kommer hygiensk perfekt vann inn i drikkevannsinstallasjonen
 • Hindrer forurensning av systemet
 • Geberit Mapress Syrefast Stål fitting med beskyttelsesdeksler
 • Geberit rør og fittinger beskyttes av deksler
 • Beskyttelsesdekslene hindrer forurensning under lagring og transport
 • Vent med å fjerne beskyttelsesdekslene til rett før installasjon
 • Sett på beskyttelsesdekslene igjen i tilfelle avbrudd under installasjon

For fagspesialister