For å kunne gi deg så god service som mulig, bruker denne siden informasjonskapsler (cookies). Når du bruker nettsiden gir du samtidig ditt samtykke til dette. Du finner mer informasjon om dette i vår personvern-policy .

Lukk
Geberit Norge

Drikkevannhygiene med Geberit

Vi beskytter liv

En undervurdert farekilde

 • Dusj er en mulig kilde til legionella-infeksjon

Legionella bakterier lever i vann og kan forårsake legionærsyken. Ifølge en studie utført av Robert Koch-instituttet (kun tysk) , forårsaker sykdommen like mange dødsfall i Tyskland som følge av trafikkulykker (kun tysk) .

Infeksjon kan skje gjennom innånding av dråper i dusjen. Pseudomonas og andre bakterier skaper også farekilder.

Varmt eller kaldt og alltid på farten

 • Dusjer som potensielle smittekilder for Legionella

Det er sant at drikkevann aldri er helt bakteriefritt, men vanligvis er konsentrasjonen av bakterier ufarlig. Helsefare oppstår bare når bakteriene er i stand til å formere seg. Stagnerende vann og vanntemperaturer mellom 25 °C og 50 °C kan oppmuntre til bakteriell vekst. I praksis er det sannsynlig at risikoen vil oppstå der vannet blir stående stille fordi sanitærutstyret ikke er i bruk, eller det er pluggede rørender uten sirkulasjon.

Hygienproblemer forårsaket av overdreven spredning av bakterier kan unngås pålitelig gjennom:

 • korrekt planning, design og utførelse
 • korrekt bruk
 • unngå stagnasjon
 • unngå temperaturer mellom 25 °C og 50 °C

Problemområder for drikkevannhygiene

Farekilder: Stagnert lunkent vann i en hjemlig installasjon.

Pipe dimensions

Unnecessarily large pipe dimensions result in insufficient water replacement.

Unsuitable for hygienic installation

Uncertified system components can lead to problems when it comes to ensuring a clean drinking water installation.

Insufficient maintenance

System components (such as filters) that are not maintained can result in hygiene problems.

Interruptions of use

In holiday homes, for example. If the system is not used, the water stagnates.

Soiled system components

Dirt can easily enter unprotected pipes and other components on building sites.

Extinguishing water pipes

Water stagnates here.

The graphic shows the growth of legionella as a function of water temperature.

Poor insulation

Poorly insulated cold-water pipes can become warm and poorly insulated hot-water pipes can become too cold.

Legionella can multiply and contaminate the rest of the system.

Hazardous dead-end pipes

Water stagnates in pipe sections that are not used or used rarely.

Initial filling and pressure test

If unhygienic water is used in the initial filling, the system is contaminated from the very start.

Løsningen for nye og eksisterende bygg

 • Protecting against germs in a domestic installation: hot or cold and always on the move.

Geberit sikrer drikkevannhygiene i nye bygninger helt fra starten og opprettholder hygienenivået når systemene er oppe. Beskyttelseshetten på alle rør og fitting hindrer tilsmussing under transport og oppbevaring. Geberit hygienefilter sikrer at den første fyllingen av det nye drikkevannssystemet er hygienisk. Og Geberit sanitærspyling sikrer nødvendig, pålitelig, økonomisk vannutskifting under drift.

 • Geberit hygienespyling: fleksibel kompakt, enkel drift
 • Geberit hygienefilter: ≥ 99.9999 % bakterie eliminasjon
 • Beskyttelseshette: ingen tilsmussing før installasjon

Lær mer om Geberit hygiene løsninger for nybygg.

Hvis det oppstår alvorlige hygieneproblemer i et drikkevannsystem i en eksisterende bygning, eller hvis drikkevannssikkerheten midlertidig er i fare, gir Geberit Rapid sanitærspyling en rask og pålitelig løsning. Den har kompakte dimensjoner og er lett å betjene. Takket være batteriet kan den installeres hvor som helst uten at det er behov for strømforsyning.

 • Kostnadseffektiv løsning for alvorlige problemer
 • Forebygging eller eliminering av hygieneproblemer i drikkevannsystemer
 • Skylle gjennom midlertidig stagnasjon
 • Kontinuerlig drift dersom uregelmessig vannsirkulasjon kan forventes på lang sikt

Pålitelig drikkevanninstallasjon

Hygieneproblemer kan unngås på en sikker måte gjennom:

 • riktig planlegging, utforming og idriftssetting
 • riktig drift
 • unngåelse av stillestående vann
 • unngåelse av uheldige temperaturer

Dette må fagfolk vite om

Drikkevannshygiene: viktig å vite for fagfolk
Sprinklerrør

Sprinklerrør

Ingen mulighet for tilbakestrømning

Vannet i sprinklerrør stagnerer i årenes løp. Derfor er det nødvendig med en teknisk måling for å hindre tilbakestrømning til drikkevannsystemet.

Geberit Mapress Syrefast Stål fitting med beskyttelsesdeksel

Renhet

Godt beskyttede systemkomponenter

Rør og fittinger fra Geberit beskyttes mot smuss av pakningene.

Grafikk – vekst av Legionella

Varmtvannsbereder

For varm for bakterier

Grafikken viser veksten av Legionella som en funksjon av vanntemperatur. Varmtvannsberederen må stilles inn slik at vannet varmes opp til minst 60 °C. Bakterieveksten er på topp ved temperaturer mellom 25 og 50 °C.

Geberit hygienefilter i kapsling

Ren start

Enkelt og pålitelig

Et Geberit hygienefilter hindrer at rør blir forurenset av uhygienisk vann under den innledende fyllingen – for eksempel under trykktesting med vann.

Komponenter og sanitærutstyr

Bare med godkjenning

Det kan bare kobles godkjente komponenter og godkjent sanitærutstyr til drikkevanninstallasjoner. I tillegg må de rengjøres og vedlikeholdes regelmessig.

Grafikk – vekst av Legionella

Varmeisolering

Unngå lunkent vann

Grafikken viser veksten av Legionella som en funksjon av vanntemperatur. Med god varmeisolering holder kaldtvannet seg virkelig kaldt, og varmvannet holder seg virkelig varmt, noe som betyr at bakterier ikke kan formere seg.

Forurenset drikkevann

Alt flyter

Ingen ubrukte rør

Vann stagnerer i rørstrekk som ikke brukes, eller som brukes sjelden. Legionella kan formere seg og forurense resten av systemet.

Geberit hygienespyling med SetApp

Uregelmessig bruk

Helautomatisk spyling

Geberit hygienespyling hindrer lange stagneringsperioder i drikkevannsrørene. Drift ved hjelp av smarttelefon er enkel og brukervennlig.

Geberit Mapress Syrefast Stål fittinger

Dimensjonering

Nøyaktig riktig størrelse

Rørdiametere som er dimensjonert for det faktiske forbruket, i stedet for at de er for store, tilrettelegger for optimal vannfortrengning.

 • Compact and self-contained: the Geberit sanitary flush Rapid can be installed wherever it is needed.
Geberit Rapid sanitærspyling - rask løsning for legionellabakterie
 • Kompakte dimensjoner
 • Batteriet muliggjør nettverksuavhengig drift
 • Vannlås er lett å rengjøre
 • Drift mulig uten vannlås, mulig med drenering via sisternen
 • Spyleintervaller kan stilles inn enkelt og intuitivt
 • Enkel installasjon, enkel fjerning, kan gjenbrukes flere ganger
 • Geberit hygienespyling
 • Pålitelig vannfortrengning i drikkevanninstallasjoner
 • Unngåelse av stillestående vann
 • Unngåelse av uheldige temperaturer
 • For bygninger med uregelmessig bruk, som hoteller, gjestehus, sykehus, skoler, idrettshaller, brakker, feriehjem osv.
 • Spylekapasitet på opptil 2 x 15 liter per minutt
 • Sensorer for temperatur og volumetrisk strømningshastighet minimerer vannforbruket
 • Drift med Geberit SetApp på smarttelefon
 • Loggfunksjon
 • Tilkobling til administrasjonssystem for bygningsservice via RS485 eller digital I/O
 • Hygienefilter i kapsling
 • Til innledende fylling før lekkasjetest
 • Fanger opp bakterier og smuss
 • Sikrer at det bare kommer hygiensk perfekt vann inn i drikkevannsinstallasjonen
 • Hindrer forurensning av systemet
 • Geberit Mapress Syrefast Stål fitting med beskyttelsesdeksler
 • Geberit rør og fittinger beskyttes av deksler
 • Beskyttelsesdekslene hindrer forurensning under lagring og transport
 • Vent med å fjerne beskyttelsesdekslene til rett før installasjon
 • Sett på beskyttelsesdekslene igjen i tilfelle avbrudd under installasjon

For fagspesialister