For å kunne tilby deg optimal service, bruker dette nettstedet cookies. Ved å bruke vår nettside, gir du ditt samtykke til denne funksjonen. Mer informasjon finner du under våre retningslinjer.

OK

EU-erklæring

Konformitetserklæring
Her finner du konformitetserklæringen for produktene våre iht. europeiske retningslinjer, som f.eks. lavspenningsdirektivet eller direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet.
Konformitetserklæring

Ytelseserklæring
Her ligger ytelseserklæringen for byggevaren iht. byggevareforordningen (305/2011/EF).
Siden den 01.07.2013 er det nødvendig å lage slike for byggevarer.
Disse ytelseserklæringene skal bare lages for byggevarene som det finnes en harmonisert, europeisk norm eller et europeisk vurderingsdokument for.
Ytelseserklæring